Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.2.4 Levering af ydelser, herunder transportydelser, med direkte tilknytning til udførsel af varer eller under særlige ordninger ML § 34, stk. 1, nr. 16.