Guld, der leveres til Danmarks Nationalbank, er fritaget for moms.
 
Afgiftsfritagelsen gælder ikke ved leverancer af guld til andre banker og finansielle institutioner.