Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.9 om leverancer fra told- og afgiftsfri butikker ML § 34, stk. 1, nr. 9.