Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.3 Indførsel ML § 36.