åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "J.3.1 § 42, stk. 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Bestemmelsen opregner en række indkøb, hvoraf momsen ikke eller kun i begrænset omfang kan medregnes til købsmomsen, selv om indkøbene fuldt ud vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter.