§§ 43 og 44 indeholder regler om regulering af den fradragsberettigede købsmoms af investeringsgoder, herunder regler om reguleringsperiodens længde og reguleringens størrelse i det enkelte år.
 
Se afsnit D.6 om salg og udtagning af aktiver, der ikke er omfattet af investeringsgodebegrebet.