åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "J.4 Investeringsgoder §§ 43 og 44" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.


§§ 43 og 44 indeholder regler om regulering af den fradragsberettigede købsmoms af investeringsgoder, herunder regler om reguleringsperiodens længde og reguleringens størrelse i det enkelte år.
 
Se afsnit D.6 om salg og udtagning af aktiver, der ikke er omfattet af investeringsgodebegrebet.