åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "J.1 Fuld fradragsret § 37" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Bestemmelsen i § 37 fastsætter reglerne om fradragsret for moms på indkøb mv. der udelukkende anvendes til brug for momspligtig virksomhed, dvs. fuld fradragsret for købsmomsen.
 
Bestemmelsen svarer til artikel 17, stk. 2, i 6. momsdirektiv.