I § 37, stk. 6, bestemmes, at virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a som indgående moms også kan fratrække den svenske moms på passagen af den faste forbindelse over Øresund.