åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.12.1 Afgiftspligtige personer i EU ML § 45, stk. 1 og 5, afsnit D.A.12.2 Afgiftspligtige personer i lande uden for EU ML § 45, stk. 1 og 5 D.A.12.6 Passage af fast Øresundsforbindelse ML § 45, stk. 6.