Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.13.2.2 Undtagelse: Omvendt betalingspligt ML § 46, stk. 1, nr. 1-7 og afsnit D.A.13.11 Omvendt betalingspligt som obligatorisk princip ML § 46 a.