Momspligtige personer, som af en virksomhed etableret i udlandet, eller for dennes regning, får leveret og installeret eller monteret varer, er betalingspligtig for momsen.

Hvis varen installeres af en virksomhed, der er etableret her i landet, følger det af bestemmelsen, at det er installatøren - og ikke aftageren - der skal betale momsen. Er der tale om en udenlandsk virksomhed (hjemsted i udlandet), forudsætter det dog, at virksomhedens faste forretningssted her i landet har medvirket til leverancen, jf. momslovens § 46 a, stk. 3. Se L.1.2.

Hvis aftageren er en privatperson, skal den udenlandske leverandør lade sig registrere her i landet og betale moms af leverancen. Tilsvarende gælder, hvis aftageren er et selskab eller en anden juridisk person, der ikke er en momspligtig person. Om momspligtige personer, se C.

Efter momsbekendtgørelsens § 78, stk. 2, skal den udenlandske virksomhed på fakturaen anføre virksomhedens og aftagerens registreringsnummer, og at det er varemodtageren, der skal betale momsen, der påhviler varerne. Aftageren skal endvidere på momsangivelsen anføre det momsbeløb, der skal betales i forbindelse med transaktionen.

Om registreringspligt og afregningsregler for aftagere, som ikke i forvejen er registreringspligtige, se M.4.2 og P.9

Om levering og installering eller montering af varer, se evt. tillige E.2.2.1.