Momspligtige erhvervelser Moms af varer fra andre EU-lande skal betales af den person, der foretager en momspligtig erhvervelse, jf. momslovens § 46, stk. 2.

Reglerne om momspligtige erhvervelser står i lovens § 11, der er nærmere omtalt i D.9.

Det bemærkes, at udenlandske virksomheder, der foretager momspligtige erhvervelser her i landet, som hovedregel skal registreres. Hvis virksomheden ikke har filial eller lignende her i landet, skal den registreres ved en repræsentant, der er etableret her i landet, jf. lovens § 47, stk. 2, 2. pkt. Bestemmelsen er behandlet nærmere i afsnit M.1.3.