Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Jurisdiske Vejledning. Se afsnit D.A.14.4 om øvrige registreringer af virksomheder ML §§ 50-50c.