Registrering for EU-erhvervelser § 50

Juridiske personer, der ikke er momspligtige, samt momspligtige personer, der efter reglerne i § 47, jf. § 48, ikke skal registreres og som ikke har ladet sig registrere efter §§ 49, 51 eller 51 a, skal alligevel registreres, når de er betalingspligtige for erhvervelser fra andre EU-lande efter bestemmelsen i § 46, stk. 2, se L.2 om betalingspligtige personer.

Modsat registrering efter § 47 medfører registrering efter § 50 ikke pligt til at betale salgsmoms af virksomhedens leverancer. Det er således alene i forbindelse med erhvervelse af varer fra andre EU-lande og køb af ydelser i udlandet, se E.3.1.1, at virksomheder registrerede efter § 50 anses for momsregistrerede virksomheder.

Om pligter til angivelse mv. for virksomheder registreret efter § 50, se P.9.

For så vidt angår betalingspligt for køb af visse ydelser i udlandet henvises endvidere der til L.1.2.3.

Registreringsgrænse på 80.000 kr.

Der skal dog ikke ske registrering, hvis den samlede værdi af erhvervelserne hverken i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger 80.000 kr., og erhvervelserne ikke omfatter varer, der er punktafgiftspligtige (harmoniserede punktafgifter), jf. § 34, stk. 1, nr. 3, se I.1.1.3.

Hvis en erhverver i år 1 har erhvervelser for over 80.000 kr., skal den pågældende derfor både i dette år og i år 2 registreres og betale moms, selvom erhvervelserne i år 2 er under registreringsgrænsen.

Valgfri registrering

En erhverver, der efter bestemmelsen i § 50 ikke skal lade sig registrere, kan alligevel vælge at lade sig registrere og betale moms, jf. § 50 a. Se evt. M.4.1.