åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Virksomhedens købsmoms omfatter moms af fradragsberettigede køb mv., som virksomheden har foretaget i perioden. Hvilke køb, der giver ret til fradrag, er beskrevet i J.1 og J.2.

Efter lovens § 56, stk. 3, 2. punktum, er der dog en undtagelse herfra. Når der skal betales moms af en vare efter § 32, stk. 2, eller når der er indkøbt kunstgenstande, som af sælger er momsberigtiget på et reduceret grundlag efter § 30, stk. 3, eller § 31, må momsen, hvis varen er købt til videresalg, først medregnes til virksomhedens købsmoms i den afgiftsperiode, hvor videresalget sker - se G.6 og G.7.

Der er kun fradragsret i det omfang, virksomheden ikke har valgt at anvende brugtmomsreglerne i § 69, stk. 2, se R.2.