Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.22.12.4 Vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøjer.x

Ikke indregistrerede motorkøretøjer Motorkøretøjer, der ikke er indregistreret, og som anvendes til kørsel udelukkende til brug for virksomhedens afgiftspligtige leverancer, skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning. Der er således ikke ved anvendelsen af motorkøretøjerne foretaget udtagning, der sidestilles med levering mod vederlag i henhold til momslovens § 5, stk. 1 eller 2. Forhandleren har fuldt fradrag for moms af indkøb af motorkøretøjerne, jf. § 37.

Forhandleren har fradrag for moms af driftsomkostningerne i henhold til momslovens § 37.

Ved salg af motorkøretøjerne, skal der betales moms af den fulde salgspris ekskl. registreringsafgift, jf. § 27.

Det beløb, som ikke skal medregnes til momsgrundlaget, er den endeligt erlagte registreringsafgift, idet denne, og ikke det på faktureringstidspunktet foreløbigt fastsatte depositum, må anses for den af virksomheden på køberens vegne afholdte udgift, jf. forhold 1 og 3 i Landsskatterettens kendelse i SKM2004.235.LSR.

Told- og Skattestyrelsen har i SKM2005.160.TSS på baggrund af Landsskatterettens kendelser i SKM2003.433.LSR og SKM2004.235.LSR samt Østre Landsret kendelse i SKM2005.115.ØLR om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EF-domstolen (sag C-98/05) udtalt sig om den momsmæssige behandling af registreringsafgift i en række situationer. Se nærmere Q.2.7.

 

Indregistrerede motorkøretøjer Motorkøretøjer, der indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn, og som kun anvendes til virksomhedens afgiftspligtige leverancer, skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, idet der ikke ved anvendelsen af motorkøretøjerne er foretaget udtagning, der sidestilles med levering mod vederlag i henhold til momslovens § 5, stk. 1. Forhandleren har fuldt fradrag for moms af indkøb af motorkøretøjerne, jf. § 37.

Forhandleren har fuld fradragsret for momsen på driften af motorkøretøjerne i henhold til § 37. Ved salg af motorkøretøjerne skal der betales moms af den fulde salgspris inkl. registreringsafgiften, jf. § 27.

 

Motorkøretøjer, som indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn, skal medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, såfremt motorkøretøjerne udelukkende anvendes til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller til formål, der ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, idet der ved anvendelsen af motorkøretøjerne er foretaget en udtagning i henhold til momslovens § 5, stk. 1. Tilsvarende gælder ved udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål, jf. § 5, stk. 2. Den momspligtige værdi er indkøbs- eller fremstillingsprisen ekskl. registreringsafgift og ekskl. moms i henhold til § 28, stk. 1. Ved et efterfølgende videresalg af motorkøretøjet skal der ikke betales yderligere moms, jf. § 13, stk. 2.

Told- og Skattestyrelsen har i SKM2005.160.TSS på baggrund af Landsskatterettens kendelser i SKM2003.433.LSR og SKM2004.235.LSR samt Østre Landsret kendelse i SKM2005.115.ØLR om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EF-domstolen (sag C-98/05) udtalt sig om den momsmæssige behandling af registreringsafgift i en række situationer. Om motorkøretøjer, der formelt set er indregistreret i forhandlerens navn, men reelt er indregistreret i købers navn (SKM2003.433.LSR og forhold 4 i SKM2004.235.LSR), se nærmere Q.2.11.1. Se i øvrigt nærmere Q.2.7.

 

Formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelserNår indregistrerede motorkøretøjer, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens afgiftspligtige leverancer, efterfølgende udtages til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, skal de momsberigtiges i henhold til § 5, stk. 1, jf. § 28, stk. 1. Tilsvarende gælder ved udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål, jf. § 5, stk. 2. Den momspligtige værdi er således indkøbs- eller fremstillingsprisen ekskl. registreringsafgift og ekskl. moms i henhold til § 28, stk. 1. Er udtagningen sket til udelukkende ikke-fradragsberettigede formål, skal der ikke betales yderligere moms ved et efterfølgende videresalg af motorkøretøjet, jf. § 13, stk. 2.

Se forhold 2 i SKM2004.235.LSR, der er nærmere omtalt i SKM2005.160.TSS samt i Q.2.11.1.

Motorkøretøjer købt uden tilfaktureret momsHvis motorkøretøjer er købt uden tilfaktureret moms skal de ved udtagning ikke momsberigtiges efter § 5, stk. 1 eller 2, idet udtagningen ikke sidestilles med levering mod vederlag henset til, at der ikke er opnået fuldt eller delvist fradrag ved købet.

Forhandleren har fradrag for moms af driftsomkostninger i henhold til § 37, hvis motorkøretøjerne alene anvendes til virksomhedens momspligtige leverancer. Ved videresalg af motorkøretøjer købt uden tilfaktureret moms kan brugtmomsordningen i visse tilfælde anvendes, se Q.2.3 og R. Såfremt brugtmomsordningen ikke anvendes, skal der betales moms af det fulde vederlag inkl. registreringsafgiften, jf. § 27.

x