Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.2.1.4 om frivillig momsregistrering vedrørende fast ejendom ML § 51.