Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.2.2 om momspligtige personer ML § 3.