Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.3.3.3 om tidspunkt for beregning af moms.