Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.3.4.3.3 om reparation og vedligeholdelse over 100.000 kr. ML § 6, stk. 1, 3. pkt. og ML § 7, stk. 1, 2. pkt.