Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.3.4.6.3 Fradragsret for moms for materialer til byggeri mv. for egen regning.