Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.3.4.6.6.2 om delvis fradragsret for opførelse mv. af bygninger ML § 39.