Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.3.4.6.6.3 om delvis fradragsret for andre udgifter ML § 38.