Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.4 om udtagning i forbindelse med byggeri mv. ML § 5, stk. 4.