Ved brugte varer forstås løsøregenstande, der kan genanvendes i den foreliggende stand eller efter reparation.

Levende dyrLevende dyr er også omfattet af ordningen. EF-domstolen har i sagen C-320/02 Förvaltnings AB Stenholmen udtalt, at artikel 26 a i 6. momsdirektiv (nu artiklerne 311-343 i Momssystemdirektivet) skal fortolkes således, at levende dyr kan betragtes som brugte genstande i bestemmelsens forstand. En hest, som blev købt fra en privatperson (en anden end opdrætteren), og som efter at være trænet op til ridehest blev solgt videre, kunne betragtes som en brugt genstand i direktivets forstand. Se iøvrigt afsnit D.2.2.

LøsøreEr der tale om en løsøregenstand skal den bevare sin identitet.

Ædelmetaller og ædelstene er generelt ikke omfattet af begrebet brugte varer, medmindre de er forarbejdet til smykker, mønter og lign.

Kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter er heller ikke omfattet af begrebet brugte varer, men er omfattet af de særlige definitioner i EU's toldtarif, se nedenfor.

En vare anses normalt for brugt, når den er taget i brug.

Transportmidler En undtagelse herfra er imidlertid transportmidler. Her gælder særlige regler. Et transportmiddel, der leveres til eller fra andre EU-lande, anses således kun for brugt, hvis det ikke er omfattet af definitionen af nye transportmidler i § 11, stk. 4.

Det betyder, at følgende transportmidler, der leveres til eller fra andre EU-lande, anses for brugte (D.9.1):

  • Motordrevet landkøretøj (motorkøretøjer, traktorer, motorredskaber og knallerter) med et slagvolumen på over 48 ccm eller en effekt på over 7,2 kW (ca. 10 HK), når leveringen sker mere end 6 måneder efter første ibrugtagning, og køretøjet har kørt mere end 6.000 km.
  • Båd på over 7,5 meter, når leveringen sker mere end 3 måneder efter første ibrugtagning, og båden har sejlet mere end 100 timer .
  • Fly med en højest tilladt startvægt på over 1.550 kg, når leveringen sker mere end 3 måneder efter første ibrugtagning, og flyet har fløjet mere end 40 timer.

Alle andre transportmidler end de ovenfor nævnte betragtes som brugte umiddelbart efter ibrugtagning.