Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Jurisdiske Vejledning. Se afsnit D.A.18.4.3 Samlet periodevis opgørelse af købs- og salgspris ML § 70, stk. 5.