Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Jurisdiske Vejledning. Se afsnit D.A.18.6.2 Særlige fakturakrav.