Ved handel med brugte varer mv. skal der anvendes særlige fakturaer, hvoraf det klart fremgår, at handlen foregår efter de specielle regler.

Det skal således fremgå, at prisen for varen er en samlet pris, der er inklusive moms, og at køberen ikke kan fratrække købsmoms. I fakturaen må der således ikke anføres moms eller anden angivelse, hvoraf momsen kan udregnes.

Der er ikke altid samme krav til oplysningerne på fakturaen i de forskellige købs- og salgssituationer, jf. § 92 i momsbekendtgørelsen om de konkrete krav til oplysningerne i de enkelte tilfælde. Se N.2.3.1 om køb fra private og auktionssalg.