Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Gældsstyrelsen er ansvarlig for afsnit G.A. Inddrivelse.

Læs mere om opkrævning i afsnit A.D. Opkrævning, som Skattestyrelsen er ansvarlig for.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Skatteforvaltningen som inddrivelsesmyndighed (G.A.1)
 • Regler for restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsesværktøjer (G.A.2)
 • Værktøjer (opdelt på person/virksomhed) (G.A.3).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den nyeste lovgivning og praksis m.v.:  

Ny afgørelse Titel Relevant for afsnit
 SKM2022.510.BR  Retskraftig gæld

G.A.2.4.4.1.2 Afbrydelse af forældelse ved lønindeholdelse

G.A.2.4.4.1.3.1 Afbrydelse af forældelse ved udlæg

 Ny udtalelse Titel  Relevant for afsnit
 FOU 2022-17 2022-17. Bidragsmodtagers rettigheder i sager om inddrivelse af underholdsbidrag, der ikke er udlagt forskudsvis af det offentlige  G.A.3.7.4 Underholdsbidrag

Andre nyheder i afsnittet

 • Afsnit G.A.2.3 omhandlende dækningsrækkefølgen er blevet opdelt i flere underafsnit, for at give et bedre overblik over de enkelte emner.
 • Afsnit G.A.3.1.6, G.A.3.1.7 og G.A.3.1.9, med deres underafsnit, er flyttet til det nye samlede afsnit om insolvens- og bobehandling i G.A.3.4. Dette medfører en ændring af numrene for afsnit G.A.3.1.8 og G.A.3.1.10, der bliver til G.A.3.1.6 og G.A.3.1.7.
 • Afsnit G.A.3.4 Bobehandling har skiftet overskrift og er nu blevet et nyt samlet afsnit om insolvens- og bobehandling. Dette medfører, at der er sket ændring i numrene i de eksisterende underafsnit, og derudover er afsnittene om eftergivelse, gældssanering samt dødsboer og dødsboskifte ligeledes blevet samlet herunder.
 • Der er oprettet et nyt generelt afsnit i G.A.3.4.1, med tilhørende underafsnit, der beskriver de af konkurslovens regler, der finder anvendelse for alle typer af bobehandlinger.
 • Der er oprettet et nyt afsnit om genoptagelse af eftergivelsessagen i G.A.3.4.7.6.3.
 • Afsnit G.A.3.6.2.2.3.8 Aftale mellem EU og Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer er nu udarbejdet.
 • Der er oprettet et nyt afsnit G.A.3.6.2.2.3.9 om Protokol om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift og gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter og afgifter.
 • I afsnit G.A.3.7.5 er tekstafsnittet om erstatningskrav omfattet af en straffedom flyttet til afsnit G.A.3.7.1