Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Gældsstyrelsen er ansvarlig for afsnit G.A. Inddrivelse.

Læs mere om opkrævning i afsnit A.D. Opkrævning, som Skattestyrelsen er ansvarlig for.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Skatteforvaltningen som inddrivelsesmyndighed (G.A.1)
 • Regler for restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsesværktøjer (G.A.2)
 • Værktøjer (opdelt på person/virksomhed) (G.A.3).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den nyeste lovgivning og praksis m.v.:  

Afgørelser, mv.

Kort beskrivelse

Relevant for afsnit

U.2012.108HK

Udlæg i skyldners aktiver blev opretholdt, selvom disse var tiltænkt fordeling blandt skyldners kreditorer i forbindelse med en frivillig kreditorordning.

G.A.3.4.3.2

Andre nyheder i afsnittet

 • Afsnit G.A.2.3 er blevet opdateret, således at det nu fremgår, at tvangsbøder, hvor politiet er fordringshaver, dækkes under "andre fordringer".  Der er tale om en praksisændring, se SKM2021.507.GÆLDST
 • Afsnit G.A.3.1.1 er blev tilføjet et nyt underafsnit om Afdragsordning og udlægsforretning. Det har medført omskrivning af enkelte af de andre afsnit. Derudover er der foretaget sammenskrivning af afsnit, hvilket har medført sletning af fire tidligere afsnit.
 • Afsnit G.A.3.1.2 er blevet opdateret, bl.a. ved præcisering fra "umyndige" til "mindreårige". Derudover er der foretage enkelte præciseringer.
 • Afsnit G.A.3.1.6 er blevet uddybet, opdateret med underafsnit og tilføjet relevante afgørelser. 
 • Afsnit G.A.3.6 er blevet tilføjet 3 nye afsnit omhandlende EU direktiver og aftaler. 
 • Afsnit G.A.3.1.4 er blevet tilføjet et nyt underafsnit, der beskriver restanceinddrivelsesmyndighedens automatiske modregning.
 • ►I afsnit G.A.3.2.2.1.1. er henvisningen til oversigten Q2 udgået. Ifølge gældsinddrivelseslovens § 11 er der udpantningsret for alle gældstyper, medmindre andet fremgår af bilag 1 til gældsinddrivelsesloven. Efterhånden som fordringshavere tilsluttes inddrivelsessystemet PSRM, indgås fordringshaveraftaler, der indeholder oplysninger om, hvilke fordringer der overdrages til inddrivelse, og deres forældelse mv. Fordringshaveraftalerne er tilgængelige på Gældsstyrelsens hjemmeside. Det er derfor vurderet, at der ikke længere er behov for en oversigt over, hvilke gældstyper der er udpantningsret for, og forældelsesreglerne for disse. [red. 01-02-2022]◄
 • Afsnit G.A.3.4.3 er blevet gennemgående omstruktureret.