Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Gældsstyrelsen er ansvarlig for afsnit G.A. Inddrivelse.

Læs mere om opkrævning i afsnit A.D. Opkrævning, xsom Skattestyrelsen er ansvarlig for.x

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens område er beskrevet i

  • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
  • Afsnit A.B Angivelse og afregning
  • Afsnit A.C Kontrol og straf
  • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

  • lovforkortelser
  • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
  • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Skatteforvaltningen som inddrivelsesmyndighed (G.A.1)
  • Fælles regler for Skatteforvaltningens inddrivelsesværktøjer (G.A.2)
  • Værktøjer (opdelt på person/virksomhed) (G.A.3).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den nyeste lovgivning og praksis m.v.:  

Ny lovgivning - Nr.

Titel

Relevant for afsnit

Bekendtgørelse nr. 1600 af den 10. november 2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

(Ændring af gældsinddrivelsesbekendtgørelsen)

G.A.1.1

G.A.2.1

G.A.2.6

G.A.3.1.1.1.1

G.A.3.1.1.1.3.1

G.A.3.1.1.1.3.2

G.A.3.1.1.1.3.3

G.A.3.1.1.1.3.4

G.A.3.1.1.1.3.6

G.A.3.1.1.1.5

Afgørelser, mv.

Kort beskrivelse

Relevant for afsnit

SKM2020.536.BR

Modregning - dækningsrækkefølge - "øremærkning"

G.A.2.3

SKM2020.499GÆLDST

Regulering af gældsinddrivelsesbekendtgørelsens satser for 2021

G.A.3.1.2.4.3.3

G.A.3.1.2.4.3.4

 

Se mere

For nærmere beskrivelse af de enkelte lovændringer, se G.A.1.1 Lovgrundlag for inddrivelse.