Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Gældsstyrelsen er ansvarlig for afsnit G.A. Inddrivelse.

Læs mere om opkrævning i afsnit A.D. Opkrævning, som Skattestyrelsen er ansvarlig for.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Skatteforvaltningen som inddrivelsesmyndighed (G.A.1)
 • Regler for restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsesværktøjer (G.A.2)
 • Værktøjer (opdelt på person/virksomhed) (G.A.3).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den nyeste lovgivning og praksis m.v.:  

Ny lovgivning - Nr.

Titel

Relevant for afsnit

Lov nr 530 af 27. marts 2021 Lov om ændring af konkursloven, lov om Lønmodtagernes Garantifond og lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

G.A.3.4.2 Rekonstruktion

G.A.3.1.7 Gældssanering

Lov nr. 1239 af 11. juni 2021 Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteforvaltningsloven og dødsboskatteloven

G.A.2.3 Dækningsrækkefølge

G.A.2.7 Udbetalinger, renter og frister

G.A.2.8 Rentegodtgørelse

Andre nyheder i afsnittet

 • Afsnit G.A.1.1 er blevet opdelt i underafsnit med tilføjelse af et nyt afsnit om inddrivelsesparat gæld.
 • Afsnit G.A.1.3 er blevet ændret og indeholder nu vejledning henvendt til fordringshaverne. 
 • Afsnit G.A.1.4 er et nyt afsnit, der beskriver den særlige pantefogedordning. 
 • Afsnit G.A.2.7 og G.A.2.8 er nye afsnit, der er oprettet på baggrund af lov nr. 1239 af 11. juni 2021 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteforvaltningsloven og dødsboskatteloven.
 • Afsnit G.A.3.1.5 om ægtefællehæftelse med underafsnit er blevet sammenskrevet, hvilket har medført, at indhold er blevet flyttet sammen og tidligere afsnit slettet.
 • Afsnit G.A.3.1.6 om eftergivelse er blevet ændret ift. opbygning. Der er sket sammenskrivning af visse afsnit, ligesom der er tilføjet nye afsnit og nyt indhold. 
 • Afsnit G.A.3.4.2 om rekonstruktion er blevet opdateret i overensstemmelse med lov nr. 530 af 27. marts 2021 om bl.a. ændring af konkursloven.
 • Det tidligere afsnit G.A.3.3.2 om hæftelse for daginstitutionskrav er blevet fjernet. 
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "G.A Inddrivelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.