Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Gældsstyrelsen er ansvarlig for afsnit G.A. Inddrivelse.

Læs mere om opkrævning i afsnit A.D. Opkrævning, som Skattestyrelsen er ansvarlig for.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Skatteforvaltningen som inddrivelsesmyndighed (G.A.1)
 • Regler for restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsesværktøjer (G.A.2)
 • Værktøjer (opdelt på person/virksomhed) (G.A.3).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den nyeste lovgivning og praksis m.v.:  

Ny lovgivning

Titel

Relevant for afsnit

Lov nr. 288 af den 7. marts 2022

Lov om ændring af opkrævningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love.

G.A.2.3 Dækningsrækkefølge

Lov nr. 896 af 21. juni 2022

Lov om ændring af konkursloven

G.A.3.1.7 Gældssanering

G.A.3.4.1 Konkurs

G.A.3.4.2 Rekonstruktion

G.A.3.4.5 Forebyggende rekonstruktion

Andre nyheder i afsnittet

 • Afsnit G.A.3.1 om enkel inddrivelse er blevet suppleret med et underafsnit om frivillig betaling. Se afsnit G.A.3.1.10
 • Lov nr. 896 af 21. juni 2022 om ændring af konkursloven er blevet implementeret i afsnit G.A.3.1.7 Gældssanering, G.A.3.4.1 Konkurs og G.A.3.4.2 Rekonstruktion. Derudover er der oprettet et nyt afsnit, G.A.3.4.5 Forebyggende rekonstruktion. Vær særlig opmærksom på de nye afsnit om forebyggende rekonstruktion, som er en ny mulighed for økonomisk trængte virksomheder. 
 • Afsnit G.A.3.1.7.5.1 er opdelt, således afsnittet om præklusion er flyttet til afsnit G.A.3.1.7.5.3, hvilket afsnit samtidig bliver ændret med den nye titel "Bortfald af retten til dækning".
 • Afsnit G.A.3.1.7.5.2 sammenskrives med det tidligre afsnit om "Restanceinddrivelsesmyndighedens anmeldelse af krav", der herefter udgår. Som nyt afsnit G.A.3.1.7.5.3 oprettes afsnittet om "Bortfald af retten til dækning".
 • Afsnit G.A.3.1.7.10 med underpunkter slettes som følge af lov nr. 896 af 21. juni 2022 om ændring af konkursloven.
 • Afsnit G.A.3.1.8.3 slettes, hvilket samtidig betyder en ændring af numrene for afsnit G.A.3.1.8.4, G.A.3.1.8.5 og G.A.3.1.8.6, der bliver til G.A.3.1.8.3, G.A.3.1.8.4 og G.A.3.1.8.5.
 • Afsnit G.A.3.4.1.3.6 Betydning af rekonstruktion er blevet opdelt i underafsnit. Denne opdeling skyldes, at skyldner får mulighed for at fremsætte et rekonstruktionsforslag, selvom der er indledt konkursbehandling. 
 • Afsnit G.A.3.4.2.5 Gennemførelse af rekonstruktion og afsnit G.A.3.4.2.6 Rekonstruktionens virkninger er blevet opdelt i underafsnit. Opdelingen er sket med henblik på afsnittenes kronologi samt et bedre overblik.