Dato for offentliggørelse
29 Dec 2008 15:01
Serienummer
E nr. 78
Resumé
Denne vejledning henvender sig til borgere og virksomheder, der ønsker at drive virksomhed med gevinstgivende spilleautomater eller som allerede driver virksomhed med gevinstgivende spilleautomater - opstillet i restaurationer med alkoholbevilling eller i spillehaller.
Hvad er nyt?
Vejledningen er ajourført, omredigeret og tilført nye afsnit vedrørende ændringer til tilladelsen.
Gyldig til
4. marts 2012
ISBN-nummer
978-87-7059-556-8