I.1.4.2 Hævning af skatten på kontoen
Dato for offentliggørelse05 Nov 2007 15:20
ISBN-nummer978-87-7059-252-9

En uge før sidste rettidige indbetalingsdato (8. december umiddelbart efter indkomstårets udløb) hæver pengeinstituttet skatten på den skattepligtiges konto, jf. PAL § 21, stk. 2.
 
Såfremt der er tale om et værdipapir med tilknyttet kontantkonto skal pengeinstituttet hæve skatten, uanset der ikke er dækning for beløbet på kontantkontoen. Det er i så fald kontohaveren, der skal forrente overtrækket med den for kontoen gældende indlånsrentesats.
 
Pengeinstituttet skal underrette den skattepligtige om skattebeløbet senest 8 uger efter skattens betaling. Fristen løber fra den faktiske indbetaling til SKAT, og underretningen skal være fremme hos pensionskunden inden fristens udløb. Det er således ikke tilstrækkeligt, at pengeinstituttet senest på 8 ugers-dagen afsender underretningen.
 
Er kontoen overtrukket, skal kontohaveren samtidig have underretning om, med hvilket beløb kontoen er overtrukket.
 
Loven tager ikke stilling til, hvornår et eventuelt overtræk skal være dækket ind. Den giver heller ikke pengeinstituttet bemyndigelse til at tvangssælge værdipapirer til dækning af underskuddet. Det er op til det enkelte pengeinstitut og dets kunde selv at løse denne situation.
 
Pengeinstituttet indberetter skatten samlet for alle de administrerede pensionskonti, hvorfor pensionskunden må henvende sig i sit pengeinstitut for en specifikation over skattens beregning.