Ny formel til fuldstændig denaturering af alkohol - Styresignal
Dato for udgivelse
24 Jun 2013 08:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jun 2013 08:44
SKM-nummer
SKM2013.437.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
13-0158635
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Øl, vin og spiritus
Emneord
Fritagelse, Alkohol, Denaturering
Resumé

Fra 1. juli 2013 er formlen for fuldstændig denaturering af alkohol ændret ved Kommissionens gennemførselsforordning nr. 162/2013 af 21. februar 2013.

Denatureret alkohol efter den hidtil gældende formel, som er fremstillet eller modtaget i Danmark inden den 1. juli 2013, kan sælges afgiftsfrit til og med den 31. december 2013. 

Hjemmel

Artikel 1 og bilaget i Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93 af 22. november 1993 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift.

Reference(r)

Rådets direktiv 92/83/EØF, artikel 27, stk. 1, litra a)

Spiritusafgiftsloven § 15, stk. 1, nr. 1

Henvisning

E.A.3.1.8.1 Kort om afgiftsfritagelse

E.A.3.1.8.2 Denatureret sprit

Redaktionelle noter

Styresignalet ophæves pr. 1. august 2017 - erstattes af nyt styresignal SKM2017.438.SKAT.


Sammenfatning

Fra 1. juli 2013 er formlen for fuldstændig denaturering af alkohol ændret ved Kommissionens gennemførselsforordning nr. 162/2013 af 21. februar 2013.

Denatureret alkohol efter den hidtil gældende formel, som er fremstillet eller modtaget i Danmark inden den 1. juli 2013, kan sælges afgiftsfrit til og med den 31. december 2013.

Ny formel til fuldstændig denaturering af alkohol

Fra 1. juli 2013 gives der afgiftsfritagelse for alkohol, som  pr. hektoliter absolut ethanol er tilsat:

- 3 liter isopropylalkohol (IPA)

- 3 liter methylethylketon (MEK)

- 1 gram denatoniumbenzorat

Eksempel

Fuldstændig denatureret alkohol sælges blandt andet som husholdningssprit i detailhandlen.

SKATs opfattelse

For at alkohol kan fritages for afgift i henhold til Rådets direktiv 92/83/EØF, artikel 27, stk. 1, litra a), som implementeret i Spiritusafgiftsloven § 15, stk. 1, nr. 1, skal alkoholen være fuldstændig denatureret. Fra 1. juli 2013 er formlen for fuldstædig denaturering af alkohol ændret ved Kommissionens gennemførselsforordning nr. 162/2013 af 21. februar 2013.

Virksomheder, som inden den 1. juli 2013 har modtaget eller fremstillet fuldstændig denatureret alkohol efter den hidtil gældende formel, kan afgiftsfrit sælge disse produkter til og med den 31. december 2013. 

Virkningstidspunkt og ophævelse

Virkningstidspunkt

Den nye formel til fuldstændig denaturering af alkohol finder anvendelse fra 1. juli 2013.

Ophævelse

Styresignalet ophæves ved indarbejdelse i Den juridiske vejledning 2013-2.