I.A.1.4.5 Nul-emissionskøretøjer og lav-emissionsbiler
Version2022-2
ISBN-nummer978-87-417-0782-2
TrykstedVejledningen er ikke trykt - findes kun på skat.dk
Dokument typeJuridisk vejledning

Nul-emissionskøretøjer

Der gælder særlige regler for nul-emissionskøretøjer. Se REGAL § 5 b. Omfattet af reglerne er nul-emissionsbiler (biler der udleder 0 gram CO2 pr. kilometer) og el- eller brændselscelledrevne motorcykler. Bemærk, at brændselscelledrevne køretøjer er fritaget for registreringsafgift, hvis køretøjet er anmeldt til registrering inden udgangen af 2021. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 14. 

Indfasning af registreringsafgift

For nul-emissionskøretøjer beregnes registreringsafgiften som udgangspunkt som 40 pct. af afgiften beregnet efter de almindelige regler i REGAL §§ 4, 5 og 5 a, hvis køretøjet anmeldes til registrering i perioden fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. december 2025. Herefter indfases afgiften på følgende måde:

Årstal Procentdel
2026 48 pct.
2027 56 pct.
2028 64 pct.
2029 72 pct.
2030 80 pct.
2031 84 pct.
2032 88 pct.
2033 92 pct.
2034 96 pct.
2035 eller senere 100 pct. 

Eksempel: Registreringsafgiften for en personbil, som indregistreres i 2021, er efter REGAL § 4 beregnet til 100.000 kr. Afgiften kan efter REGAL § 5 b beregnes som 40 % af dette beløb, dvs. 40.000 kr. (100.000 x 40 %). 

Se REGAL § 5 b, stk. 1

Særlige bundfradrag for nul-emissionskøretøjer

Der gives et særligt bundfradrag i den beregnede afgift efter REGAL § 5 b, stk. 2-6. Det er køretøjets registreringstidspunkt, som er bestemmende for fradragets størrelse. Fradraget kan medføre, at registreringsafgiften bliver 0 kr., men den kan ikke blive negativ.

Personbiler

For personbiler afgiftsberigtiget efter REGAL § 4, stk. 1, nr. 2, udgør bundfradraget 167.500 kr., hvis bilen anmeldes til registrering i 2022. Fradraget nedskrives herefter således:

Årstal Fradragets størrelse
2023 165.000 kr. 
2024 162.500 kr. 
2025 160.000 kr. 
2026 155.400 kr. 
2027 150.800 kr. 
2028 146.200 kr. 
2029 141.600 kr. 
2030 eller senere 137.000 kr. 

Se REGAL § 5 b, stk. 2

Varebiler

For varebiler afgiftsberigtiget efter REGAL § 5 udgør bundfradraget 78.750 kr., hvis bilen anmeldes til registrering i 2022. Fradraget nedskrives herefter således:

Årstal Fradragets størrelse
2023 77.500 kr. 
2024 76.250 kr. 
2025 75.000 kr. 
2026 73.000 kr. 
2027 71.000 kr. 
2028 69.000 kr. 
2029 67.000 kr. 
2030 eller senere  65.000 kr. 

Se REGAL § 5 b, stk. 3

El- og brændselscelledrevne motorcykler 

For el- og brændselscelledrevne motorcykler udgør bundfradraget 105.250 kr., hvis motorcyklen anmeldes til registrering i 2022. Fradraget nedskrives herefter således:

Årstal Fradragets størrelse
2023 104.000 kr. 
2024 102.750 kr. 
2025 101.500 kr. 
2026 99.500 kr. 
2027 97.500 kr. 
2028 95.500 kr. 
2029 93.500 kr. 
2030 eller senere 91.500 kr. 

Se REGAL § 5 b, stk. 4

Fradrag i afgiftspligtig værdi for nul-emissionsbiler

Eldrevne biler

For eldrevne biler, der udleder 0 gram CO2 pr. kilometer, gives der et fradrag i den afgiftspligtige værdi efter §§ 4, 5 eller 5 a, på 1.300 kr. pr. kWh batterikapacitet, der anvendes til fremdrift, dog højst 45 kWh, ved bilens anmeldelse til registrering i 2022. Fradraget nedskrives årligt og udgør, 900 kr. pr. kWh i 2023 og 500 kr. pr. kWh i 2024. Fradraget bortfalder fra og med 2025. 

Brændselscelledrevne biler 

For brændselscelledrevne biler, der udleder 0 gram CO2 pr. kilometer, gives der et fradrag i den afgiftspligtige værdi efter §§ 4, 5 eller 5 a, på 58.500 kr. ved bilens anmeldelse til registrering i 2022, 40.500 kr. ved anmeldelse til registrering i 2023, og 22.500 kr. ved anmeldelse til registrering i 2024.

Lav-emissionsbiler

Ved lav-emissionsbiler forstås biler, der udleder mere end 0 men mindre end 50 g CO2 pr. kilometer. Motorcykler er ikke omfattet af disse regler. Se REGAL § 5 c.

Indfasning af registreringsafgift

For køretøjer omfattet af REGAL § 5 c, beregnes registreringsafgiften som udgangspunkt som 50 pct. af afgiften beregnet efter de almindelige regler i REGAL §§ 4, 5 og 5 a, hvis køretøjet anmeldes til registrering i 2022. Herefter indfases afgiften på følgende måde:

Årstal Procentdel
2023 55 pct.
2024 60 pct.
2025 65 pct.
2026 68 pct.
2027 71 pct.
2028 74 pct.
2029 77 pct.
2030 80 pct.
2031 84 pct.
2032 88 pct.
2033 92 pct.
2034 96 pct.
2035 eller senere

100 pct. 

Særlige bundfradrag for lav-emissionsbiler

Der gives et særligt bundfradrag for lav-emissionsbiler i den beregnede afgift efter REGAL § 5 c, stk. 1. Det er bilens registreringstidspunkt, som er bestemmende for fradragets størrelse. Fradraget kan medføre, at registreringsafgiften bliver 0 kr., men den kan ikke blive negativ.

For lav-emissionsbiler, som anmeldes til registrering i 2022, udgør fradraget 48.750 kr.

 Fradraget nedskrives herefter således:

Årstal Fradragets størrelse
2023 47.500 kr. 
2024 46.250 kr.
2025 45.000 kr.
2026 43.000 kr. 
2027 41.000 kr. 
2028 39.000 kr.
2029 37.000 kr.
2030 eller senere 35.000 kr.

Fradrag i afgiftspligtig værdi for lav-emissionsbiler

For nul-emissionsbiler gives der et fradrag i den afgiftspligtige værdi efter §§ 4, 5 eller 5 a, på 1.300 kr. pr. kWh batterikapacitet, der anvendes til fremdrift, dog højst 45 kWh, ved bilens anmeldelse til registrering i 2022. Fradraget nedskrives årligt og udgør 900 kr. pr. kWh i 2023 og 500 kr. pr. kWh i 2024. Fradraget bortfalder fra og med 2025.