Hvis du er folkepensionist, kan du arbejde i private hjem for op til 12.200 kr. i 2023 (11.900 kr. i 2022) uden at skulle betale skat.

 • Det er kun skattefrit, hvis det er småopgaver for privatpersoner. Der vil sige både familie, venner og andre private, men ikke virksomheder.
 • Det er ikke afgørende, om du får folkepension. Du skal bare have ret til at modtage den (opfylde alderskravet).
 • Du kan arbejde for flere forskellige. Så længe du ikke tjener over 12.200 kr. i 2023 (11.900 kr. i 2022) i alt, er det skattefrit.

Du kan arbejde skattefrit op til 12.200 kr. i 2023 (11.900 kr. i 2022), hvis du udfører småopgaver i private hjem. Småopgaver vil sige arbejde, som det er normalt selv at lave.

Det kan fx være at:

 • købe ind, lave mad, stryge, vaske tøj og gøre rent.
 • hente og bringe børn fra skole eller give lektiehjælp.
 • lave havearbejde eller vedligeholdelse og småreparationer på boligen.
 • servere og hjælpe til ved private arrangementer som fx konfirmation og bryllup.

Det har ikke betydning, om du kender dem, du arbejder for, men det er kun skattefrit, hvis arbejdet er for private.

Det skattefrie beløb er på årsbasis. Det vil sige, at hvis du opnår pensionsalder i juli, har du stadig mulighed for at arbejde skattefrit op til 12.200 kr. i 2023 (11.900 kr. i 2022).

Overstiger du det skattefrie beløb, eller udfører du større opgaver, skal du betale skat af indtægten.

Kun en af jer kan få fradrag. Så hvis den, du arbejder for, indberetter din indtægt til Skattestyrelsen og får fradrag for det efter reglerne om servicefradrag (håndværkerfradrag), skal du betale skat af din indtægt.

For at den, du arbejder for, kan få håndværkerfradrag, skal du skriftligt give ham eller hende informationer som fx dit cpr-nr. og en beskrivelse af arbejdet i en serviceerklæring.

Hent serviceerklæringen

Læs om reglerne for salg af serviceydelser med håndværkerfradrag (privatperson)

Indtægter for småopgaver op til 12.200 kr. i 2023 (11.900 kr. i 2022) er skattefrie, og dem skal du derfor ikke gøre noget ved.

Du betaler skat af indtægter over 12.200 kr. i 2023 (11.900 kr. i 2022) ved at skrive din indtægt fratrukket det skattefrie beløb på din årsopgørelse.

Hvis du vil undgå at betale restskat, kan du skrive, hvad du regner med at tjene på din forskudsopgørelse.

Sådan retter du forskudsopgørelsen

 1. Log på TastSelv.
 2. Tryk på Forskudsopgørelsen.
 3. Søg efter felt 207 i søgefeltet og tryk på Gå til felt 207.
 4. Skriv, hvad du regner med at tjene i felt 207 (anden personlig indkomst). Husk, at det er indtægten udover det skattefrie beløb.
 5. Tryk på Beregn og derefter Godkend.

Sådan retter du årsopgørelsen

 1. Log på TastSelv.
 2. Tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
 3. Skriv din indtægt i rubrik 15, hvis ikke indtægten allerede er med i rubrik 12. Husk, at det er indtægten udover det skattefrie beløb.
 4. Tryk Næste og derefter Godkend.

Hvis du driver en virksomhed med ydelser, som kan falde ind under disse betingelser (fx gartneri, rengøringsfirma, landbrug eller tømrervirksomhed), eller er ansat i en sådan virksomhed, kan du ikke konvertere en del af dine ydelser til skattefrit arbejde. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.