Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraf-ttrædelse

Bemærk-ninger

DBO

Historisk

16.09.1959

-

-

BKI nr. 33 af 21.07.1961

27.07.1961

Historisk

DBO

08.03.1989

-

 

BKI nr. 118 af 10.11.1989

13.06.1989

Virkning 01.01.1990

Protokol

10.10.2013

L nr. 7 af 09.10.2014 

Lov nr. 1364 af 16.12.2014

BEK nr. 181 af 23.02.2015 

01.02.2015 

Ny artikel 26

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Indien har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. juni 2012. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Bemærk

Danmark og Indien har indgået en aftale om henstand med betaling af skat i dobbeltbeskatningssager, hvor der er indledt "Mutual Agreement Procedure". Se SKM2007.942.SKAT.

Bemærk

Det indiske skatteår løber fra 1. april - 31. marts.

Se også

  • Skat Udland 1997, 151 om skattesystemet i Indien
  • Skd. cirkulære nr. 85 af 29. april 1963 (vejledning om DBO af 16. september 1959 - historisk)
  • www.finmin.nic.in og www.incometaxindia.gov.inom Indiens skattemyndighed.