Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

13.07.1998

L 102 af 25.11.1998

Lov nr. 1030 af 23.12.1998

BKI nr. 6 af 22.02.1999

28.12.1998

Virkning 01.01.1999

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Malta har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. september 2013. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel:

  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter

Se også

Se også om Maltas skattemyndighed her.