Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

11.06.1997

L 33 af 22.10.1997

Lov nr. 973 af 17.12.1997

BKI nr. 1 af 19.01.1998

22.12.1997

Virkning 01.01.1998

Se TfS 1997, 902

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Mexico har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. september 2012. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Se også

Se også www.sat.gob.mx om Mexicos skattemyndighed.