Aldersopsparing - også kaldet aldersforsikring - er en pensionsordning, hvor du hverken betaler skat eller afgift, når du går på pension og får pengene udbetalt. Du bliver heller ikke modregnet i din folkepension. Til gengæld får du ikke fradrag for dine indbetalinger.

Du må også indbetale, når du er blevet folkepensionist og indtil 20 år efter, du har nået pensionsudbetalingsalderen.

Det årlige beløb uden afgift

Du kan hvert år indbetale et vist beløb uden at betale afgift af din indbetaling:

 • Alle kan indbetale grundbeløbet på 8.800 kr. i 2023 (5.500 kr. i 2022).
 • Når du har maks. 7 år til din folkepensionsalder, kan du indbetale 56.900 kr. i 2023 (54.200 kr. i 2022).
 • Hvis du får udbetalinger fra en fradragsberettiget pensionsordning og har maks. 7 år til folkepensionsalderen, bør du tjekke, om du kun kan indbetale grundbeløbet under punktet Hvor meget kan jeg indbetale til min aldersopsparing? her på siden.

Du eller din arbejdsgiver kan tilsammen indbetale op til 8.800 kr. i 2023 (5.500 kr. i 2022). uden at betale afgift.

Hvis du er folkepensionist eller har maks. 7 år til folkepensionsalderen, kan du indbetale op til 56.900 kr. i 2023 (54.200 kr. i 2022). Beløbet er dog på 8.800 kr. i 2023, hvis du får udbetalinger fra fradragsberettigede pensionsordninger, fx ratepension eller livsvarig pension. Læs mere på denne side under punktet Hvor meget kan jeg indbetale til min aldersopsparing?

Du betaler hvert år 15,3 % i skat af renterne (afkastet) af din aldersopsparing (aldersforsikring). Du skal derfor ikke indsætte et ekstra beløb til at betale skat af. Når dit pensionsselskab eller din bank sender oplysningerne om årets afkast til os, trækker vi automatisk 15,3 % i skat af afkastet.

Du må indbetale til din aldersopsparing indtil 20 år efter, du har nået din pensionsudbetalingsalder. Du må derfor gerne indbetale, når du er blevet folkepensionist.

Se din folkepensionsalder (borger.dk)

Du kan indbetale 56.900 kr. i 2023 (52.400 kr. i 2022) afgiftsfrit, når der er maks. 7 år til din folkepensionsalder. Det vil sige, at hvis du når folkepensionsalderen i 2030, så kan du begynde at indbetale det høje beløb i 2023. Hvis du modtager udbetalinger fra visse pensionsordninger, kan du dog kun indbetale grundbeløbet uden at betale afgift. Læs mere på denne side under Hvor meget kan jeg indbetale til min aldersopsparing?

Se din folkepensionsalder (borger.dk)

Hvis du har indbetalt for meget til din aldersopsparing, skal du betale en afgift. Afgiften er på 20 %, når du har mere end 5 år til folkepensionsalderen. Afgiften er på 40 %, når du har mindre end 5 år til folkepensionsalderen eller modtager udbetalinger fra visse pensionsordninger (10 års-reglen).

Hvis du året efter overfører beløbet over beløbsgrænsen til en fradragsberettiget pensionsordning, fx en ratepension, betaler du en afgift på 4 % i stedet for 20 % eller 40 %.

Læs mere om at indbetale for meget under punktet Hvor meget kan jeg indbetale til min aldersopsparing?

Hvis du har indbetalt for meget på din aldersopsparing og har overført beløbet til fx en ratepension, får vi automatisk besked om overførslen fra dit pensionsselskab eller din bank. Herefter sender vi dig automatisk et forslag til en ny årsopgørelse med den nye afgift på 4 % i stedet for 20 % eller 40 %.

Aldersopsparing (aldersforsikring) er en pensionsopsparing, hvor du ikke skal betale skat eller afgift, når du får pengene udbetalt. Du bliver heller ikke modregnet af pengene i din folkepension. Til gengæld får du heller ikke fradrag for indbetalingerne. Og der er en bestemt grænse for, hvor mange penge du kan indbetale hvert år uden at betale afgift.

Du kan snakke med dit pensionsselskab eller din bank om, hvorvidt du bør få en aldersopsparing (aldersforsikring). Du kan også selv regne på det ved at søge på internettet efter "beregner aldersopsparing" eller "beregner aldersforsikring".

Din alder og eventuelle udbetalinger fra bestemte pensionsordninger afgør, hvor meget du kan indbetale på din aldersopsparing uden at betale afgift. Find din situation herunder.

Du kan se din folkepensionsalder på borger.dk

Du kan i 2023 indbetale grundbeløbet på 8.800 kr. (5.500 kr. i 2022) på din aldersopsparing (aldersforsikring) uden at betale afgift.

Indbetaling højere end grundbeløbet

Du skal betale 20 % i afgift af det beløb, du indbetaler for meget.

Hvis du indbetaler for meget, kan du overføre det overskydende beløb til en fradragsberettiget pensionsordning, fx en ratepension. Så betaler du kun 4 % i afgift. Du får desuden fradrag for det overførte beløb i det år, hvor du overskred beløbsgrænsen.

Eksempel på indbetaling højere end grundbeløbet:

Du indbetaler 10.000 kr. på din aldersopsparing i 2023. Du har indbetalt 3.200 kr. for meget (12.000 - 8.800). Du kan nu vælge mellem disse 2 muligheder:

 • Du lader 12.000 kr. stå på din aldersopsparing og betaler 20 % i afgift af 3.200 kr. = 640 kr.
  eller
 • Dit pensionsselskab eller din bank overfører 3.200 kr. til fx din ratepension inden udgangen af 2023. Du betaler nu 4 % i afgift af 3.200 kr. = 128 kr. Du får desuden fradrag for det overførte beløb i 2023.

Du kan i 2023 indbetale op til 56.900 kr. på din aldersopsparing uden at betale afgift.
Det vil sige, at hvis du når folkepensionsalderen i 2030, så kan du begynde at indbetale det høje beløb i 2023.

Indbetaling over 56.900 kr.

Du skal betale 40 % i afgift af det beløb, du indbetaler for meget.

Hvis du indbetaler for meget, kan du overføre dette beløb til en fradragsberettiget pensionsordning, fx en ratepension. Så betaler du kun 4 % i afgift. Du får desuden fradrag for det overførte beløb i det år, hvor du overskred beløbsgrænsen.

Selvom du har maks. 7 år til folkepensionsalderen, kan du kun indbetale grundbeløbet uden at betale afgift, hvis du har fået udbetalinger fra bestemte pensionsordninger 10 år før din folkepensionsalder. Denne regel kaldes også for 10-års-reglen eller diskvalifikation.

Du kan kun indbetale 8.800 kr. i 2023, hvis:

 • Du får udbetalinger fra ratepension, en pensionsordning med løbende udbetalinger (livsvarig pension) eller indeksordninger.
 • Udbetalingerne er startet efter den 1. april 2018.
 • Udbetalingerne er startet 10 år eller mindre, før du når din folkepensionsalder.

Hvis udbetalingerne er startet før den 1. april 2018, kan du godt indbetale det høje beløb på 56.900 kr. i 2023.

Indbetaling over grundbeløbet

Du skal betale 40 % i afgift af det beløb, du indbetaler for meget.

Hvis du indbetaler for meget, kan du overføre dette beløb til en fradragsberettiget pensionsordning, fx en ratepension. Så betaler du kun 4 % i afgift. Du får desuden fradrag for det overførte beløb i det år, hvor du overskred beløbsgrænsen.

Vi anbefaler, at du tjekker op på, hvor meget du har indbetalt inden årets slutning. På den måde kan du helt slippe for at betale afgift af for højt indbetalt beløb.

Eksempel:

Du når folkepensionsalderen i 2037. I 2027 bliver du omfattet af 10 års-reglen og kan derfor IKKE indbetale det høje beløb i 2030, selvom du har 7 år til din folkepensionsalder. Fra og med 2030 skal du derfor betale 40 % i afgift af beløb, der overstiger grundbeløbet.

Hvis du indbetaler over grundbeløbet i 2030, kan du overføre dette beløb til en fradragsberettiget pensionsordning, fx en ratepension, senest i 2031. Så betaler du kun 4 % i afgift. Du får desuden fradrag for det overførte beløb i 2030, hvor du overskred grundbeløbet.

Hvis din arbejdsgiver indbetaler til din aldersopsparing, så gælder de samme beløbsgrænser på 8.800 kr. (2023) - eller 56.900 kr. (2023), hvis du har maks. 7 år til folkepensionsalderen.

Hvis du får udbetalinger fra bestemte pensionsordninger, kan du dog være omfattet af 10-års-reglen (diskvalifikation), så der kun kan indbetales 8.800 kr. Læs mere på denne side under punktet Hvor meget kan jeg indbetale til min aldersopsparing?

Du og din arbejdsgiver kan fordele beløbet mellem jer. Hvis du kan indbetale op til 8.800 kr. uden at betale afgift, kan din arbejdsgiver fx indbetale 5.000 kr., mens du indbetaler differencen på 3.800 kr.

Du kan typisk se på din lønseddel, hvor meget din arbejdsgiver indbetaler til din aldersopsparing.

Tjek din forskudsopgørelse

Vi anbefaler, at du tjekker, om beløbet til din aldersopsparing står på din forskudsopgørelse i felt 347. Så vil du løbende betale den rigtige skat.

Tjek beløbet til din aldersopsparing på forskudsopgørelsen (felt 347)

Hvis du får din aldersopsparing udbetalt før pensionsalderen, skal du betale en afgift på 20 %.

Du skal dog ikke betale afgift, hvis du:

 • er blevet tilkendt førtidspension.
 • er blevet invalid og derfor har ret til udbetaling fra din forsikring.
 • har ret til en ægtefælle-, eller samleverpension.
 • har ret til en børnepension.
 • får udbetalt en kapitalpension eller aldersopsparing pga. af en livstruende sygdom.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.