Hvis din arbejdsgiver betaler for din avis og leverer den til din privatadresse, skal du betale skat af det. Det gælder også, hvis du får avisen til brug for arbejde. I visse tilfælde falder det dog ind under bagatelgrænsen.

Hvis avisen leveres på din arbejdsplads, til anvendelse på arbejdspladsen, er det skattefrit for dig.

  • Hvis din arbejdsgiver ikke har oplyst værdien af fri avis på din årsopgørelse, skal du selv gøre det. Du skal skrive værdien af fri avis i rubrik 20.

Skriv værdien af fri avis på din årsopgørelse, rubrik 20

Tidsskrifter, der udelukkende er til brug for arbejde, er ikke skattepligtige, hvad enten de leveres på arbejdspladsen eller hjemme.

Hvis din arbejdsgiver har betalt din medielicens eller abonnementsudgifter til for eksempel betalingskanaler, skal din arbejdsgiver oplyse det til Skattestyrelsen, så du automatisk får betalt skat. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag.

Hvis du vil betale skat af licensen løbende gennem året, skal du tjekke, at den er med på din forskudsopgørelse, felt 229.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.