Hvis din arbejdsgiver stiller en fritidsbolig eller lystbåd til din rådighed, er det et personalegode. Du skal derfor betale skat af værdien.

En fritidsbolig kan være et sommerhus, en ferielejlighed, en fjeldhytte og lignende.

  • Du skal betale skat af at have en fritidsbolig stillet til rådighed af din arbejdsgiver.
  • Din arbejdsgiver skal indberette til Skattestyrelsen, at du har haft boligen til rådighed. Men du bør tjekke, om det er rigtigt med på årsopgørelsen.
  • Feriebolig: Skatten afhænger af, hvornår du har ferieboligen til rådighed og af ejendomsvurderingen.
  • Lystbåd: Skatten er 2 % af værdien for den periode, du benytter båden.

Tjek din årsopgørelse

Ret din årsopgørelse

Hvis din arbejdsgiver har stillet en fritidsbolig til rådighed for dig, afhænger beskatningen af, hvornår du bruger boligen og boligens værdi (ejendomsvurdering).

  • I ugerne 22-34 beskattes du af et beløb svarende til 0,5 % pr. uge af værdien for fritidsboligen.
  • I de øvrige uger beskattes du af et beløb svarende til 0,25 % pr. uge af værdien, også selvom der er tale om en skihytte i udlandet.

Sådan sættes boligens værdi

Skattestyrelsen sætter værdien som en procentdel (0,5 % eller 0,25 %) af den offentlige vurdering den 1. oktober året før brugsåret.

Hvis der ikke er en offentlig vurdering på ejendommen, fx hvis ejendommen ligger i udlandet, sættes værdien efter et skøn over boligens værdi ved årets begyndelse.

Hvis du selv betaler leje

Hvis du betaler en leje for fritidsboligen, betaler du skat af forskellen mellem det beregnede beløb af fritidsboligens værdi og lejeudgiften.

Eksempel: Beskatning af fritidsbolig, når du også betaler leje

Beregnet beløb af fritidsboligens værdi (0,5 % eller 0,25 %) 4.000 kr.
Udgift til leje af fritidsbolig - 3.000 kr.
Du skal betale skat af = 1.000 kr.

Oplysningspligt

Din arbejdsgiver skal indberette til Skattestyrelsen, at du har haft boligen til rådighed, og du behøver derfor ikke selv oplyse det. Men du bør tjekke, om det er rigtigt med på årsopgørelsen.

Hvis din arbejdsgiver har stillet en lystbåd til rådighed for dig, bliver du beskattet af 2 % af bådens købspris inklusive moms og levering for hver uge, du har haft båden til rådighed. Hvis arbejdsgiveren har lejet eller leaset båden, betaler du skat med udgangspunkt i den pris, som arbejdsgiveren skulle have betalt, hvis båden var blevet købt.

Det skattepligtige beløb skal oplyses i rubrik 12 på årsopgørelsen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.