Indhold

Dette afsnit beskriver tillægsfristen ved interne opskrivninger for fordringer i inddrivelsessystemet PSRM.

Afsnittet indeholder:

  • Tillægsfrist på 6 måneder, når afbrydelse af forældelsen bortfalder pga. en intern opskrivning.

Tillægsfrist på 6 måneder, når afbrydelse af forældelse bortfalder pga. en intern opskrivning

Ved lov nr. 1110 af 13. november 2019 er det forældelsesmæssige begreb fordringskompleks indført for fordringer, der er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden i inddrivelsessystemet PSRM. Se afsnit G.A.2.4.2.

I gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 3 er indsat en regulering af fordringskompleksets forældelsesdato i de tilfælde, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden ophæver en dækning eller afskrivning af en fordring (en intern opskrivning). En intern opskrivning medfører som udgangspunkt, at fordringskompleksets forældelse skal reguleres tilbage til virkningstidspunktet for den dækning eller afskrivning, der ophæves. 

Se mere om fordringskomplekser i afsnit G.A.2.4.2.

Afbrydelser af fordringskompleksets forældelse, der er sket mellem virkningstidspunktet for den dækning eller afskrivning, der ophæves, og det tidspunkt, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden foretager ophævelsen af en dækning eller en afskrivning, bortfalder, men fordringskompleksets forældelse indtræder tidligst 6 måneder efter ophævelsen af dækningen eller afskrivningen. Se gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 3, 2. pkt. Der gælder således en tillægsfrist på 6 måneder, der alene har selvstændig betydning, hvis der, da ophævelsen af dækningen eller afskrivningen sker, resterer mindre end 6 måneder af forældelsesfristen regnet fra virkningstidspunktet for den dækning eller afskrivning, der ophæves.

Eksempel

Et hovedkrav er modtaget til inddrivelse den 3. januar 2020. Fordringskompleksets forældelsesdato bliver den 3. januar 2023 efter gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 4 og 7.

Den 12. december 2022 bliver fordringskompleksets forældelse afbrudt ved foretagelse af et udlæg. Fordringskompleksets forældelsesdato bliver herefter den 12. december 2025.

Den 22. december 2022 bliver en dækning ophævet med virkningstidspunkt den 2. december 2022. Fordringskompleksets forældelsesdato bliver derfor reguleret tilbage til den forældelsesdato, der var gældende på virkningstidspunktet for den ophævede dækning (den 2. december 2022), dvs. fordringskompleksets forældelsesdato bliver igen den 3. januar 2023.

Afbrydelsen af forældelsen ved det foretagne udlæg den 12. december 2022 bortfalder.

Fordringskompleksets forældelse indtræder tidligst den 22. juni 2023, idet der er en tillægsfrist på 6 måneder regnet fra den 22. december 2022.