Digitale platforme, der formidler udlejning af skattepligtige udlejeres bolig, bil eller båd, har pligt til at indberette udlejernes indtægter. Udenlandske virksomheder har ikke pligt til at indberette, men kan vælge at indberette på lige vilkår med danske virksomheder.

På denne side kan du læse om:

  • Registrer virksomheden, så du kan indberette
  • Frister for indberetning
  • Vejledning til indberetning

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på del@sktst.dk eller 72 38 02 10.

Før du kan indberette, skal du registrere virksomhedens indberetningspligt på virk.dk. Søg efter "Tilmelding til indberetning af deleøkonomiske indtægter" i søgefeltet. 

Registrer indberetningspligten på virk.dk

Når virksomhedens indberetningspligt er registreret, skal du:

  1. Sikre, at de tekniske forudsætninger for at bruge indberetningsløsningen er opfyldt. Du finder de tekniske specifikationer i Bilag 1 i Vejledning om at indberette deleøkonomiske indtægter.
  2. Bestil NemID til indberetning (hvis virksomheden ikke allerede har et NemID)
  3. Bestil et NemID-testcertifikat (hvis virksomheden ikke allerede har et testcertifikat).
  4. Tildel rettigheder og roller til det eller de relevante NemID. Fx rettigheden til at indberette eller rettigheden til at se tidligere indberetninger.
  5. Kontakt os for at få et PlatformID, der kan identificere virksomheden i de fremtidige indberetninger.
  6. Sørge for, at både nye og nuværende udlejere på platformen får oprettet en unik identifikationskode. Det gør du ved at videreformidle et link til Skatteforvaltningen, så udlejerne kan logge på med NemID og på den måde danne deres unikke identifikationskode. Læs mere om, hvordan du gør i Bilag 5 i Vejledning om at indberette deleøkonomiske indtægter.

Vi guider dig step for step igennem hele registreringsprocessen i Vejledning om at indberette deleøkonomiske indtægter

Fristen for at indberette er senest den 20. januar 2022 for kalenderåret 2021.

Kalenderår Indberetningsfrist
2021 20. januar 2022

Indberet løbende

Vi anbefaler, at I indberetter løbende. Gør I det, vil data løbende blive behandlet og kontrolleret. Dermed vil I have højere sikkerhed for, at de indberettede oplysninger kommer med på udlejers årsopgørelse, servicebrev eller servicemeddelelse.

Indberetter I  én gang om året, vil der være risiko for, at evt. fejl i data ikke når at blive rettet tids nok til at komme med på udlejers årsopgørelse, servicebrev eller servicemeddelelse.

Genindberetning

Bliver en indberetning afvist, skal du lave en genindberetning. Det skal ske senest 14 dage efter datoen på kvitteringen for den afviste indberetning.

Underretningspligt

I har underretningspligt fra den 1. marts 2022 for indberetninger vedrørende kalenderåret 2021. Det betyder, at I skal orientere udlejeren, I indberetter for, hvis I retter indberetninger for 2021 efter den 1. marts 2022.

Vi anbefaler, at I underretter udlejeren skriftligt eller digitalt, så underretningen kan dokumenteres.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.