Herunder kan du læse om en række af de systemer, du kan bruge i forbindelse med dine toldprocesser. Udvidet information om systemerne finder du på de emnesider, der omhandler de delprocesser, du kan foretage dig, og hvor it-systemerne kan hjælpe dig på vej.

Importsystemet

Importsystemet er Toldstyrelsens system til at angive varer til import. Selvom du bruger en toldrepræsentant (speditør/transportør) til at lave dine importangivelser, kan du med fordel have en adgang til at lave forespørgsler, så du har mulighed for at følge og udskrive dine importangivelser.

Installer Importsystemet. Før du kan logge på Importsystemet, skal du installere systemet. Herefter logger du på systemet via den genvej, der er blevet installeret på dit skrivebord.

Læs mere om import.

Nyt importsystem til angivelse med reduceret datasæt 

1. juli 2021 idriftsættes første del af det nye importsystem (Toldportalen), som understøtter e-handel. Her indføres blandt andet en ny toldangivelse med et reduceret datasæt, det såkaldte H7.

Toldangivelse med reduceret datasæt kan anvendes til privat og erhvervsmæssig import af varer fra lande uden for EU, som har en værdi under 1.150 kr. Angivelsen kan dog ikke anvendes for visse punktafgiftspligtige varer eller varer omfattet af forbud og restriktioner mv.

Toldangivelse med reduceret datasæt kan også bruges til gaver fra privatperson til privatperson.

Læs mere om det nye importsystem.

Det eksisterende importsystem kører uændret videre for alle andre angivelser indtil slutningen af 2022, hvor det nye importsystem tages i brug.

Læs mere om udvikling af de nye systemer.

Eksportsystemet (e-Export)

e-Export er Toldstyrelsens system til at angive varer til eksport. Selvom du bruger en toldrepræsentant (speditør/transportør) til at lave dine eksportangivelser, kan du med fordel have en adgang til at lave forespørgsler, så du har mulighed for at følge og udskrive dine eksportangivelser.

Installer Eksportsystemet. Før du kan logge på Eksportsystemet, skal du installere systemet. Herefter logger du på systemet via den genvej, der er blevet installeret på dit skrivebord.

Læs mere om eksport.

EXPORT

Her er det muligt at følge op på, om en exportangivelse er afsluttet. Der anvendes Movement Reference Number (MRN) til søgningen.

Søg i EXPORT

Toldtariffen online (TARIC)

Toldtariffen henvender sig til alle, der arbejder med varehandel mellem EU og lande uden for EU. Systemet giver præcise og opdaterede data om EU's fælles toldtarif og nationale ordninger. Det er muligt at lave online forespørgsler, toldberegninger, generere udskrifter og formidle data.

Søg i TARIC (DK).
Søg i TARIC (EU).

Læs mere om TARIC.

eVITA

Du kan bruge eVITA til at finde en varekode i Toldtariffen, hvis du i forbindelse med import eller eksport er i tvivl om hvilken kode, varen hører under.

Søg i eVITA.

Læs mere om eVITA.

Manifest

Manifestsystemet bruges til sikring af, at der er angivet summariske indgangsangivelser (ENS) for alle varer, der ankommer direkte fra tredjelande. Det bruges også til at føre kontrol med, at alle T1-varer, der losses fra skibe og fly, bliver angivet til en toldprocedure eller genudført.

Log på Manifestsystemet.

Læs mere om Manifestsystemet.

Import Control System (ICS)

I ICS skal der som hovedregel indgives en elektronisk summarisk indgangsangivelse (ENS) for alle varer, der ankommer til EU's ydre grænse fra et tredjeland. En ENS er den angivelse, der lægges ind i import kontrol systemet (ISC) med henblik på en risikovurdering, før en vare ankommer til EU's ydre grænse.

Log på ICS web-portal
Log på ICS TFE-portal (testportal).

Læs mere om Import Control System (ICS)

Transit (NCTS)

NCTS er et fælleseuropæisk system til håndtering af data om forsendelser af varer mellem de lande, der er tilsluttet EU's forsendelsesordning. Formålet med systemet er at lette brugen af forsendelsesproceduren. Det er gratis at blive tilsluttet systemet. Tilslutningen sker ved at udfylde blanket 49.027. Oplysninger, der vedrører NCTS skal overføres til Toldstyrelsens toldsystemer via SFTP til Toldstyrelsens server. Du får mere information om, hvordan du overfører oplysninger til NCTS, når du har udfyldt og indsendt blanketten.

Læs mere om Forsendelse og NCTS

AEO (Autoriseret Økonomisk Operatør)

Her kan du søge oplysninger om de virksomheder som har status som Autoriserede Økonomisk Operatører (AEO) i EU og om AEO kompetente toldsteder.

Søg oplysninger om virksomheder med AEO-status.

Læs mere om AEO.

BTO (Bindende tariferingsoplysninger)

Bindende tariferingsoplysninger udstedes på anmodning af de erhvervsdrivende. De er gyldige i hele EU, uanset hvilken medlemsstat, de er udstedt i, men dog kun for den der har modtaget BTO'en. For at søge om en BTO skal du logge på EU Customs Trader Portal og udfylde en ansøgning om bindende tariferingsoplysning

Find alle vejledninger til, hvordan du får adgang til EU Customs Trader Portal og udfylder din ansøgning.

Læs mere om BTO.

INF-systemet

INF-systemet anvendes ved visse transaktioner, når varer er under aktiv forædling (IPO) eller passiv forædling (OPO), og har til formål at sikre hurtig og effektiv informationsudveksling mellem de forskellige landes toldmyndigheder.

For at tilgå INF-systemet skal du først logge på virksomhedsportalen EU Customs Trader Portal. Herefter vælges "INF" i menuen i venstre side. I "Anmodningen om oprettelse af INF" skal feltet "Tilsynsførende toldsted" altid angives med: DK004700.

Log på INF-systemet via EU Customs Trader Portal
Læs en vejledning til at logge på EU Customs Trader Portal

Læs mere om INF-systemet (EU-kommissionens hjemmeside).

Rex-systemet

REX står for Registered Exporter System og er et system, hvor eksportører skal registrere sig for at kunne udstede et oprindelsesbevis. 

Du kan søge digitalt om at blive registreret eksportør i REX-systemet. Det gør du ved at logge på EU Customs Trader Portal og vælge REX fra menuen. 

Læs mere om registrering i Rex-systemet.

EORI

Her er det muligt at verificere og identificere en økonomiske operatørs EORI-nr i EU. EORI-nummeret starter med det pågældende lands ISO kode (ex DK12345678)

Søg efter EORI-nummer

TARIC

Her kan du søge på TARIC-databasen og få oplysninger om toldordninger. Se for eksempel om der er en præferenceaftale som giver mulighed for toldnedsættelse eller toldfrihed. Der kan søges på varekode og oprindelsesland.

Søg i TARIC (EU)

Læs mere omg TARIC.

Øvrige systemer på siden

Oversigten over EU-databaser indeholder også følgende opslagsværker indenfor bl.a. moms, skat og punktafgifter:

ECICS, QUOTA, SEED, SURVEILLANCE, SUSPENSIONS, VIES, Taxes in Europe

Øvrige systemer på siden.