Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA).

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

Aftale

Luftfart

27.10.1969

-

-

BKI nr. 11 af 10.02.1970

27.10.1969

-

TIEA

03.11.2011

-

-

BKI nr. 3 af 21.01.2013

14.06.2012

Virkning 01.01.2013

Straffesager 14.06.2012

Barbados har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. november 2016. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Se også

Se også https://bra.gov.bb/ om Barbados' skattemyndighed.