Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA)

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

TIEA

01.11.2010

-

-

BKI nr. 14 af 22.05.2012

18.05.2012

Virkning 01.01.2013

Straffesager 18.05.2012

Liberia har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. december 2021. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Se også

Se også https://revenue.lra.gov.lr/ om Liberias skattemyndighed.