Indhold

Dette afsnit beskriver konkursboers fradragsret for moms af indkøb, der udelukkende benyttes til momspligtige leverancer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Samme fradragsret som den konkursramte virksomhed

Regel

Virksomheder, der er momsregistreret efter ML §§ 47, 4951 eller 51 a, har fuld fradragsret for momsen af virksomhedens indkøb af varer og ydelser, der udelukkende benyttes til virksomhedens momspligtige leverancer, herunder leverancer i udlandet.

Det er ikke afgørende for fradragsretten, om virksomheden rent faktisk skal betale moms af sine momspligtige leverancer. Der er også fuld fradragsret for moms af indkøb til brug for eksport eller andre leverancer mv. til 0-sats efter reglerne i ML §§ 14-21 d og 34.

Der er kun fuld fradragsret, hvis indkøb mv. udelukkende benyttes til virksomhedens momspligtige leverancer. Hvis indkøb mv. også benyttes til andre formål, fx til brug for aktiviteter fritaget for moms efter ML § 13, er der kun delvis fradragsret efter reglerne i ML §§ 38-41. Se afsnit D.A.20.4.2.2 og D.A.11.4 om delvis fradragsret.

Samme fradragsret som den konkursramte virksomhed

Hvis den konkursramte virksomhed udelukkende har haft momspligtig virksomhed forud for konkursen, har konkursboet som udgangspunkt fuld fradragsret for moms af kuratorsalæret. Se D.A.20.4.1 og D.A.11.1.2.2 om momsfradrag ved afvikling af virksomhed. 

Virksomhedens og/eller konkursboets eventuelle momsfrie indtægter ved enkeltstående salg af fast ejendom begrænser ikke fradragsretten, hvis der er tale om bitransaktioner vedrørende fast ejendom. Se D.A.11.4.2.2.5.4.

Bemærk

ML § 42 indeholder en række indkøb, hvoraf momsen ikke eller kun i begrænset omfang kan fratrækkes, selv om indkøbene fuldt ud vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter. Se ML § 42 og afsnit D.A.11.5 om ingen eller begrænset fradragsret.